• Breaking News

  रविवार, ७ जुलै, २०१३

  आयुष्य असचं जगायचं असतं

  माझी कविता
  मला माहीत आहे ..तुला आता माझी आठवण येत नाही,
  पण मी मात्र दररोज आठवण काढतो...
  ते कशासाठी,,,,,
  मी आजही तुझे श्वास जपुन ठेवलेत.....

  माझ्या मनाच्या समाधानासाठी..

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  जे घडेल ते सहन करायचे असतं, बदलत्या जगाबरोबर बदलायचं असतं
  आयुष्य असचं जगायचं असतं
  कुठून सुरु झालं हे माहीत नसलं तरी, कुठतरी थांबायचं असतं,
  आयुष्य असचं जगायचं असतं
  कुणासाठी काहीतरी निस्वार्थपणे करायचं असतं, स्वत:च्या सुखापेक्षा इतरांना सुखवायचे असतं
  आयुष्य असचं जगायचं असतं
  दु: आणि अश्रुंना मनात कोडुन ठेवायचं असतं, हसता नाही आलं तरी हसवायचं असतं,
  आयुष्य असचं जगायचं असतं
  पंखामध्ये बळ आल्यावर घरटं सोडायचं असतं, आकाशात झेपावुनही धरतीला विसरायचं नसतं,
  आयुष्य असचं जगायचं असतं
  मरणानं समोर येउन जीव जरी मागितला तरी मागुन मागुन काय मागितलसं असचं म्हणायचं असतं,
  आयुष्य असचं जगायचं असतं
  इच्छा असो वा नसो जन्मभर वाकायचं असतं, पणं जग सोडताना मात्र समाधानानं जायचं असतं,
  आयुष्य असचं जगायचं असतं
  आयुष्य असचं जगायचं असतं...........

  कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

  टिप्पणी पोस्ट करा

  शिक्षण

  उपयोगी वेबसाइट

  मराठी बातम्या